türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi cezası 13

İdari Para Cezasının İptali Kulaçoğlu Hukuk Bürosu Ayrıca disiplin cezası verilirken hizmet içi – hizmet dışı ayrımının doğru yapılması gerekir[203]. Çünkü hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusu­nu sarsacak nitelikteki davranışlar daha hafif bir cezayı gerektirmektedir. Bilindiği gibi, TSK’da çalışan Devlet memurları, Anayasa’nın 137 ve AsCK’nun 41. Maddeleri uyarınca, amirleri tarafından verilen emirler açıkça …

türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi cezası 13 Read More »